Català Español

7 preguntes més freqüents

Què és VERBA7?

Una competició basada en l’enginy que planteja 365 reptes verbals cada any.

Què cal fer?

Cal endevinar una paraula que resolgui l'enigma diari per aconseguir punts de competència verbal.

Com cal fer-ho?

Un cop registrats només cal escriure-la a l’espai indicat i enviar-la. Si la resposta no és vàlida, es pot tornar a intentar mentre no es consumeixi o bé el temps o bé els intents.

Quan cal fer-ho?

El repte es planteja cada dia a una hora diferent, previ avís. S’activa un compte enrere quan falten7 hores 7 minuts i 7 segons, per a la publicació de l’enigma. El període vàlid per respondre és de 7 minuts i 7 segons.

Com es puntua?

Només de registrar-se el jugador rep 777 punts i cada dia en pot guanyar més si resol el repte en funció del temps que triga a endevinar-lo.

Aquest és el barem. El màxim de punts que es pot aconseguir per repte és de 777: s’obté responent correctament dins dels primers 7 segons. Passats aquests 7 segons d’or en resten 419 per completar el compte enrere. El jugador obté tants punts com segons resten al rellotge quan resol el repte.

Quin és l’objectiu del joc?

Fer punts de competència lingüística i aprendre que la llengua és una font de plaer. Caldrà competir, però en el rànquing de Verba7 el guanyador de cada mes no és el que figura al número 1, sinó el jugador que ocupi la posició 7 després de l’enigma del dia 7 de cada mes. El podi mensual el completaran els jugadors que ocupin les posicions 77 i 777.

Hi ha premis?

Verba7 neix el 7/7/14 amb la voluntat de premiar cada mes el jugador que ocupi la posició 7 amb un joc de taula de caire verbal. Durant un període inicial d’implantació de 7 mesos els premis seran honorífics: divulgarem el perfil de qui ostenta el liderat des de la pàgina de Facebook de Verbàlia